Energetický audit a energetický posudek

Energetický audit musí zpracovat velké podniky povinně od 5. 12. 2015. Energetický posudek je nutný při žádostech o dotace. My zpracováváme energetické audity i energetické posudky. Obraťte se na nás.

Energetický audit

Energetický audit musí povinně podle zákona č. 406/2000 Sb. nechat zpracovat vlastníci budov, jejichž celková roční energetická spotřeba překročí hranici 700 GJ/rok.

Dále mají povinnost zpracovat energetický audit vlastníci budov, jejichž celková roční spotřeba na všech odběrných místech (provozované pod jedním IČ) překročí určitou spotřebu.

  • Budovy, kde sídlí nebo které vlastní státní správa nebo samospráva – 1 500 GJ/rok.
  • Budovy fyzických a právnických osob – 35 000 GJ/rok.

Energetický audit musí nechat zpracovat také velké podniky nad 250 zaměstnanců. Výjimku mají podniky s certifikací ISO 50001.

Energetický audit kromě zhodnocení budovy přináší také doporučení opatření, které by pomohly zlepšit energetickou náročnost stavby.

Energetický posudek

Energetický posudek je zpráva, která posuzuje plnění předem stanovených technických, ekonomických a ekologických parametrů, jež určí zadavatel energetického posudku. Je nutné ho předložit při žádosti o dotace z Nové zelené úsporám. Obsah energetického posudku upravuje vyhláška 480/2012 Sb.

Energetický posudek i energetický audit vám odborně zpracujeme.