Průkazy energetické náročnosti budov

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) je dokument, který hodnotí energetickou efektivitu budovy. Ukazuje, kolik energie při svém provozu budova spotřebuje. Zařazuje ji do příslušné třídy v rozsahu od A do G (přičemž G je nejméně úsporná stavba).

PENB zohledňuje veškerou energii, kterou budova spotřebuje na vytápění, přípravu teplé užitkové vody, chlazení, úpravu vzduchu větráním a klimatizací. Zahrnuta je i energie na osvětlení.

Kdy je PENB povinný?

PENB musí stavebník, vlastník budovy nebo společenství bytových jednotek zpracovat v těchto případech:

 • Výstavba nové budovy nebo větší změna (rekonstrukce) dokončené budovy.
 • Budova je užívaná orgánem veřejné moci (například úřady, obecní budovy).
 • Prodej budovy nebo její ucelené části (například bytu).
 • Pronájem budovy nebo domu.
 • Pronájem ucelené části budovy (například bytu).

Výjimku u PENB mají památkově chráněné budovy, budovy do 50 metrů čtverečních plochy, budovy určené pro náboženské účely a budovy postavené před rokem 1947, které neprošly významnou rekonstrukcí.

Zpracování PENB

Zpracovávat PENB může jen energetický specialista certifikovaný ministerstvem průmyslu a obchodu. My certifikaci máme a zpracování PENB se věnujeme dlouhodobě.

 • Obraťte se na nás – poradíme vám zdarma, zda PENB potřebujete.
 • PENB vám vyhotovíme dle platné legislativy.
 • Cenu za PENB stanovíme individuálně pro každý projekt.
 • PENB zpracováváme po celé České republice.
 • Průkaz PENB platí ze zákona 10 let od data vyhotovení.

Pokuty za nezpracování PENB

Zákon stanovuje pokuty za nedodržení povinnosti zpracování PENB.

 • Fyzické osoby – 100 000 Kč.
 • Právnické osoby – 200 000 Kč.

Legislativa upravující PENB

 • Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
 • Vyhláška č. 78/2013 o energetické náročnosti budov